Wipublic Hotspot 5651

WiPublic HotSpot İnternet Paylaşım Çözümleri


WiPublic™, Toplu internet kullanım alanlarında kullanıcı doğrulamalı internet hizmetinin sağlanması ve bu erişimlerin yasal olarak kayıt altına alınmasını sağlar. Bir arada kullanılabilen birden fazla kullanıcı doğrulama seçeğine ek olarak doğrulama öncesi REKLAM sayfası ve gezinti sırasında periyodik REKLAM gibi ekstra özellikler ile tam donanımlı HotSpot internet paylaşım çözümüdür.


5651 Sayılı kanun


5651 sayılı kanunun gereği olarak kamuya açık alanlarda kablosuz ağ hizmeti veren oteller, eğitim kurumları, cafeler ve diğer tüm benzer işletmeler/kurumlar ve hatta ticari bir amaç olmadan dahi olsa çalışanlarına ve misafirlerine kablolu veya kablosuz toplu internet hizmeti sunan tüm işletmeler ve kamu kuruluşları; konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak ve iç ip dağıtım LOG‘larını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ile yükümlüdürler.


WiPublic™, TİB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) tarafından sağlanan IP LOG İMZALAYICI programına tam uyumludur. Bunun yanı sıra herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın HTTP erişim LOG‘ları ile diğer LOG kayıtlarını zaman damgası ile saklar. Ayrıca TUBİTAK UEKAE (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü) tarafından sağlanan elektonik imza ile de tüm LOG‘ların imzalanmasına olanak tanır.